PLAATSMAN CONCEPT MANUAL THERAPY- Ger Plaatsman

TERAPIA MANUALNA - Radoslaw Skladowski

MASAZ TKANEK GLEBOKICH I UWALNIANIA POWIEZIOWEGO-Art. Riggs

KINESIO TAPING-Kinesio Polska

MASAZ KLASYCZNY profil rozszerzony -„HEROS”Warszawa

TECHNIKI ROZCIAGANIA I AUTOROZCIAGANIA MIESNI

TRENING FUNKCJONALNY W SPORCIE I REHABILITACJI-R.Rzepka,J Sołtys

NOWOCZESNE TRENDY W TRENINGU MOTORYCZNYM SPORTOWCA

SZKOLENIE W ZAKRESIE INIEKCJI DOŻYLNYCH,PODSKÓRNYCH I DOMIESNIOWYCH
www.pzla.pl
www.piotr-malachowski.pl
www.tomasz-majewski.pl
www.hotelbrzoza.pl
www.greete.ee
www.deeptissuemassagemanual.com